Participari anuntate

 1. Lupascu-Stamate Oana
  Institutul de Statistica Matematica si Matematica Aplicata "Gheorghe Mihoc-Caius Iacob" si Institutul de Matematica "Simion Stoilow" ale Academiei Romane
  Sector 1
  Bucuresti
  Dr.
  Cercetare Matematica
  Simulari ale curgerii unui fluid vâscoplastic

  Avalanşele naturale si alunecările de teren sunt adesea asociate unor topologii complicate de relief, din acest motiv predicţia lor este foarte dificilă. Comportamentul acestor materiale este cel mai bine reprezentat de fluide vâscoplastice.

  Prezentăm o metodă numerică de simulare a curgerii unui fluid vâscoplastic care folosește o discretizare implicită în timp și o discretizare în spatiu de tip element finit-Galerkin discontinuu. Vom compara cantitativ datele obţinute numeric (evoluţia profilului grosimii fluidului și viteza sa frontală) cu cele experimentale.

  Rezultatele au fost obţinute în colaborare cu L. Beznea (IMAR & Univ. din Bucuresti) și I. R. Ionescu (Univ. Paris 13).

 2. Beznea Lucian
  Institutul de Matematica "Simion Stoilow" al Academiei Romane si Universitatea din Bucuresti
  Sector 1
  Bucuresti
  Profesor
  Cercetare Matematica
  -

  -

 3. Boeangiu Ana-Maria
  Institutul de Matematica "Simion Stoilow" al Academiei Romane si Universitatea din Bucuresti
  Sector 1
  Bucuresti
  Doctorand
  Cercetare Matematica
  h-transformarea Doob si procese de ramificare nelocala

  Prezentam h-transformarea proceselor Markov, unde h este o functie excesiva, cu o aplicatie la procesele de ramificare discreta cu valori masuri. Expunerea se bazeaza pe rezultate obtinute in colaborare cu L. Beznea (IMAR & Univ. din Bucuresti) si O. Lupascu-Stamate (ISMMA & IMAR).

 4. Dragan & Bencze & Stanciu Marius & Mihaly & Neculai
  Bucuresti / Brasov / Buzau
  Bucuresti / Brasov / Buzau
  Profesori
  Problemistica
  Asupra unor inegalitati geometrice

  Se prezinta unele inegalitati geometrice in triunghi si patrulater bicentric.

 5. Goga Roxana
  Bucuresti
  Bucuresti - Sector 2
  profesor
  Didactica Matematica si Istoria Matematicii
  Voi comunica ulterior

  Voi comunica ulterior

 6. Popescu Cristina Maria
  Scoala Gimnazială Nr.1 Costesti
  Arges
  bunesti (malureni)
  Profesor matematica
  -
  Nu particip cu lucrare

  Nu exista

 7. Vrabie Catalin-Ioan
  IMAR
  1
  Bucuresti
  Doctorand
  Cercetare Matematica
  Constructii de procese de ramificare

  Prezentam un rezultat de existenta pentru procese de ramificare discrete cu valori masuri, obtinute printr-o transformare de tip Feynman-Kac a procesului Markov de baza. Expunerea se bazeaza pe o lucrare in pregatire, in colaborare cu Lucian Beznea si Oana Lupascu-Stamate

SEO Romania